Mua Bán đất thổ cư tại Lâm Đồng

Bán đất thổ cư tại Lâm Đồng

Bán Đất đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Đà Lạt 314,25m 10,5 tỷ Đ3092
Giá: 10.5 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 314m2
Cập nhật: 12/10/2018
Mã số tin: 932093
Bán đất thổ cư tại Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Bán Đất đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Đà Lạt 314,25m 10,5 tỷ Đ3092 Pháp lý: Sổ sổ hồng Lộ giới: 5 m. Loại đường: Hẻm xe 4 chỗ Thế đất: Bằng phẳng Quy hoạch:... Xem thêm
Bán Đất đường KQH Ngô Quyền, Phường 6, Đà Lạt 124,6m 3,9 tỷ Đ2779
Giá: 3.9 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 124m2
Cập nhật: 19/09/2018
Mã số tin: 916213
Bán đất thổ cư tại Đường Ngô Quyền, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng
"Bán Đất đường KQH Ngô Quyền, Phường 6, Đà Lạt 124,6m 3,9 tỷ Đ2779 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 11 m. Loại đường: Mặt tiền nội bộ Thế đất: Bằng Quy hoạch: Liên... Xem thêm
Bán Đất đường Đinh Công Tráng, Phường 7, Đà Lạt 484,5m 8,8 tỷ Đ2780
Giá: 8.8 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 484m2
Cập nhật: 19/09/2018
Mã số tin: 916227
Bán đất thổ cư tại Đường Đinh Công Tráng, Phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng
"Bán Đất đường Đinh Công Tráng, Phường 7, Đà Lạt 484,5m 8,8 tỷ Đ2780 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 14 m. Loại đường: Mặt tiền Thế đất: Bằng Quy hoạch: Biệt lập Diện... Xem thêm
Bán Đất đường Tô Vĩnh Diện, Phường 6, Đà Lạt 80m 5 tỷ Đ2786
Giá: 5 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 80m2
Cập nhật: 19/09/2018
Mã số tin: 916233
Bán đất thổ cư tại Đường Tô Vĩnh Diện, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng
Bán Đất đường Tô Vĩnh Diện, Phường 6, Đà Lạt 80m 5 tỷ Đ2786 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 17 m. Loại đường: Mặt tiền Thế đất: Thấp 2m Quy hoạch: Liên kế Diện... Xem thêm
Bán Đất đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Đà Lạt 118,97m 8 tỷ Đ2791
Giá: 8 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 118m2
Cập nhật: 19/09/2018
Mã số tin: 916459
Bán đất thổ cư tại Đường Phan Đình Phùng, Đà Lạt, Lâm Đồng
Bán Đất đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Đà Lạt 118,97m 8 tỷ Đ2791 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 6 m. Loại đường: Hẻm 2 xe hơi Thế đất: Bằng Quy hoạch: Liên kế Diện... Xem thêm
Bán Đất đường Thông Thiên Học, Phường 2, Đà Lạt 144,67m 8 tỷ Đ2800
Giá: 8 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 144m2
Cập nhật: 19/09/2018
Mã số tin: 916576
Bán đất thổ cư tại Đường Thông Thiên Học, Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng
"Bán Đất đường Thông Thiên Học, Phường 2, Đà Lạt 144,67m 8 tỷ Đ2800 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 14 m. Loại đường: Mặt tiền Thế đất: Thấp 2m Quy hoạch: Liên kế Diện... Xem thêm
Bán Đất đường Thông Thiên Học, Phường 2, Đà Lạt 144,67m 8 tỷ Đ2800
Giá: 8 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 144m2
Cập nhật: 19/09/2018
Mã số tin: 916577
Bán đất thổ cư tại Đường Thông Thiên Học, Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng
"Bán Đất đường Thông Thiên Học, Phường 2, Đà Lạt 144,67m 8 tỷ Đ2800 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 14 m. Loại đường: Mặt tiền Thế đất: Thấp 2m Quy hoạch: Liên kế Diện... Xem thêm
Bán Đất đường Nam Hồ, Phường 11, Đà Lạt 200,4m 2,7 tỷ Đ2801
Giá: 2.7 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 200m2
Cập nhật: 19/09/2018
Mã số tin: 916578
Bán đất thổ cư tại Đường Nam Hồ, Phường 11, Đà Lạt, Lâm Đồng
Bán Đất đường Nam Hồ, Phường 11, Đà Lạt 200,4m 2,7 tỷ Đ2801 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 3,5 m. Loại đường: Hẻm xe 7 chỗ Thế đất: Bằng Quy hoạch: Biệt lập Diện... Xem thêm
Bán Đất đường KQH An Sơn, Phường 4, Đà Lạt 155,2m 4,7 tỷ Đ2861
Giá: 4.7 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 155m2
Cập nhật: 19/09/2018
Mã số tin: 924467
Bán đất thổ cư tại Đường An Sơn, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
"Bán Đất đường KQH An Sơn, Phường 4, Đà Lạt 155,2m 4,7 tỷ Đ2861 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 10 m. Loại đường: Mặt tiền nội bộ Thế đất: Bằng phẳng Quy hoạch:... Xem thêm
Bán Đất đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Đà Lạt 1127m 21 tỷ Đ2816
Giá: 21 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 1127m2
Cập nhật: 18/09/2018
Mã số tin: 921261
Bán đất thổ cư tại Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng
"Bán Đất đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Đà Lạt 1127m 21 tỷ Đ2816 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 20 m. Loại đường: Mặt tiền Thế đất: Thấp 2m Quy hoạch: Biệt... Xem thêm
Bán Đất đường Khe Sanh, Phường 10, Đà Lạt 2700m 13 tỷ Đ2817
Giá: 13 tỷ
Pháp lý: Sổ đỏ
Diện tích: 2270m2
Cập nhật: 18/09/2018
Mã số tin: 921266
Bán đất thổ cư tại Đường Khe Sanh, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
"Bán Đất đường Khe Sanh, Phường 10, Đà Lạt 2700m 13 tỷ Đ2817 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 5 m. Loại đường: Hẻm 2 xe hơi Thế đất: Thấp 2m Quy hoạch: Biệt lập Diện... Xem thêm
Bán Đất đường Đống Đa, Phường 3, Đà Lạt 299,3m 5,3 tỷ Đ2822
Giá: 5.3 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 299m2
Cập nhật: 18/09/2018
Mã số tin: 922312
Bán đất thổ cư tại Đường Đống Đa, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Bán Đất đường Đống Đa, Phường 3, Đà Lạt 299,3m 5,3 tỷ Đ2822 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 4 m. Loại đường: Hẻm xe 7 chỗ Thế đất: Bằng phẳng Quy hoạch: Biệt lập Diện... Xem thêm
Giá: 18.5 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 160m2
Cập nhật: 18/09/2018
Mã số tin: 922316
Bán đất thổ cư tại Đường Đống Đa, Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng
"Bán Đất đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Đà Lạt 160m 18,5 tỷ Đ2823 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 20 m. Loại đường: Mặt tiền Thế đất: Bằng phẳng Quy hoạch: Nhà phố Diện... Xem thêm
Bán Đất đường KQH Nguyên Tử Lực, Phường 8, Đà Lạt 200m 5,5 tỷ Đ2834
Giá: 5.5 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 200m2
Cập nhật: 18/09/2018
Mã số tin: 923817
Bán đất thổ cư tại Đường Nguyên Tử Lực, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
"Bán Đất đường KQH Nguyên Tử Lực, Phường 8, Đà Lạt 200m 5,5 tỷ Đ2834 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 8 m. Loại đường: Mặt tiền nội bộ Thế đất: Bằng phẳng Quy hoạch:... Xem thêm
Bán Đất đường Khe Sanh, Phường 10, Đà Lạt 625m 4,5 tỷ Đ2888
Giá: 4.5 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 625m2
Cập nhật: 18/09/2018
Mã số tin: 925490
Bán đất thổ cư tại Đường Khe Sanh, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
Bán Đất đường Khe Sanh, Phường 10, Đà Lạt 625m 4,5 tỷ Đ2888 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 8 m. Loại đường: Hẻm xe 7 chỗ Thế đất: Thấp hơn 1 hầm Quy hoạch: Biệt... Xem thêm
Bán Đất đường Lữ Gia, Phường 9, Đà Lạt 328,44m 7 tỷ Đ2883
Giá: 7 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 328m2
Cập nhật: 18/09/2018
Mã số tin: 925481
Bán đất thổ cư tại Đường Lữ Gia, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
"Bán Đất đường Lữ Gia, Phường 9, Đà Lạt 328,44m 7 tỷ Đ2883 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 4 m. Loại đường: Hẻm 2 xe hơi Thế đất: Bằng phẳng Quy hoạch: Biệt lập Diện... Xem thêm
Bán Đất đường KQH An Sơn, Phường 4, Đà Lạt 208,1m 5,2 tỷ Đ2448
Giá: 5.2 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 208m2
Cập nhật: 29/08/2018
Mã số tin: 904083
Bán đất thổ cư tại Đường An Sơn, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Bán Đất đường KQH An Sơn, Phường 4, Đà Lạt 208,1m 5,2 tỷ Đ2448 Pháp lý: Sổ hồng Lộ giới: 16 m. Loại đường: Mặt tiền nội bộ Thế đất: Thấp 2m Quy hoạch: Song... Xem thêm
Đất đối diện  Đại học Đà Lạt, p8, Đà Lạt – Smartland
Giá: 5.5 tỷ
Pháp lý: Sổ đỏ
Diện tích: 221m2
Cập nhật: 25/07/2018
Mã số tin: 914396
Bán đất thổ cư tại Đà Lạt, Lâm Đồng
Diện tích: 221m2 ( 13m x 22m) Hướng: Tây nam Pháp lý: sổ đỏ Hẻm oto Đường Trần Khánh Dư Mô tả: Cách đại học Đà Lạt 2’ đi bộ, là khu đông dân cư, an ninh trật... Xem thêm
Bán 80ha khu du lịch sinh thái Đà Lạt. Đã hoàn tất thủ tục đầu tư, xây dựng hạ tầng.
Giá: 112 tỷ
Pháp lý: Sổ hồng
Diện tích: 80000m2
Cập nhật: 21/07/2018
Mã số tin: 913485
Bán đất thổ cư tại Đà Lạt, Lâm Đồng
Bán 80ha khu du lịch sinh thái Đà Lạt. Đã hoàn tất thủ tục đầu tư, xây dựng hạ tầng. Vị trí đẹp cách Đà Lạt 40km, cách Nha Trang 50km. Đã có xây dựng miếu thờ... Xem thêm
Bán đất rộng 2 mặt tiền đường Hùng Vương , Đà Lạt thích hợp kinh doanh 1247m2 _ BĐS Đà Lạt 24h
Giá: 38 tỷ
Pháp lý: Sổ đỏ
Diện tích: 1247m2
Cập nhật: 14/07/2018
Mã số tin: 911929
Bán đất thổ cư tại Đà Lạt, Lâm Đồng
Bán đất rộng 2 mặt tiền đường Hùng Vương , Đà Lạt thích hợp kinh doanh 1247m2 _ BĐS Đà Lạt 24h Tổng diện tích đất : 1247 m2 ( 24 m x 50m ) Mặt tiền 33m Đất 2 mặt... Xem thêm
Desktop
Giới thiệu