Dự án bất động sản tại Việt Nam

Khu dân cư Cát Lái Invesco
Vị trí: Quận 2 - Hồ Chí Minh